Vállalkozási ügyviteli ügyintéző

Gazdálkodás és menedzsment ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul.

Kinek ajánljuk?

Ajánlott minden fiatal számára, akit érdekel a vállalkozások működése, belső folyamata, azokhoz kötődően szívesen lát el ügyviteli feladatokat A szakképzettséggel rendelkező elhelyezkedhet a gazdasági szférában – elsősorban kis- és középvállalkozásoknál – ügyintézőként, de akár tovább tanulhat a gazdasági felsőoktatásban vagy magasabb szintű képesítést szerezhet, mint pl. mérlegképes könyvelő, adótanácsadó, banki szakember, vámszakember.

Mire lesz szükséged?

Agilis, jó kommunikációs képesség, problémamegoldó- és szervezőképesség, csapatmunka, felelősségtudat, nyitottság az informatikai eszközök használatára.

Mit csinál a vállalkozási ügyviteli ügyintéző?

A szakképzettséggel rendelkező alkalmas a vállalkozás ügyviteli feladatainak végrehajtására, közreműködik a számviteli és pénzügyi feladatainak ellátásában, közreműködik a mikro-, kis- és középvállalkozások számviteli és pénzügyi feladatainak ellátásában, egyes részfeladatokat önállóan lát el. Kapcsolatot tart a munkatársakkal, ügyfelekkel, illetve rendezvényeket, megbeszéléseket szervez.

Mire lesz jogosultságod?

képes ellátni a vállalkozások működtetéséhez szükséges gazdasági folyamatok terén a rábízott adminisztratív feladatokat; irodai, illetve vezetői asszisztensi feladatokat lát el; kapcsolattartáshoz szükséges iratokat, leveleket, egyéb dokumentumokat készít, szerkeszt, kezel; vezeti a vállalkozások nyilvántartásait; közreműködik a különféle szabályzatok elkészítésében; részt vesz egyes finanszírozási feladatok adminisztratív részfeladataiban; feltérképezi és nyomon követi az aktuális támogatási lehetőségeket; közreműködik a vállalkozás üzleti tervének elkészítésében; előkészíti a munkaerő-gazdálkodással kapcsolatos nyilvántartások iratait, azokat kezeli és rendszerezi; kapcsolatot tart munkatársakkal, ügyfelekkel, partnerekkel, külső szervezetekkel; szervezeten belüli és kívüli rendezvényeket, programokat szervez.