Szerszám- és készülékgyártó

Gépészet ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul.

Kinek ajánljuk?

Ajánlott minden fiatal számára, akit vonzanak a gépek, készülékek működtetése és működése. Szeret bütykölni és elégedettséggel tekint az általa készített „alkotásokra”.

Mire lesz szükséged?

Önállóság, felelősségtudat, csapatban való́ együttműködés, precizitás, problémamegoldó́ képesség.

Mit csinál a szerszám- és készülékgyártó?

Műszaki rajzok és műszaki táblázatok, szabványok alapján kézi és kisgépes megmunkálással, illetve hagyományos és CNC (számítógép által vezérelt) megmunkáló gépekkel fémből készült alkatrészeket, eszközöket készít. Az általa készített alkatrészek komplex, több részből álló́ készülékekbe kerülnek vagy önálló́ munkavégzés- re alkalmasak. Ezeknek a készülékeknek az összeszerelése is a szerszám- és készülék gyártó́ feladata. Kész elemekből szerszámokat, készülékeket állít össze, és megfelelő beállítással biztosítja azok hatékony működését. Elvégzi a szerszámok, készülékek javítását, karbantartását.

Mire lesz jogosultságod?

műszaki rajzokat értelmez, vázlatrajzokat készít; méréseket, vizsgálatokat végez, ellenőriz, dokumentál; előállítja az alakító́ és megmunkáló́ szerszámok, készülékek alkatrészeit, elemeit; hőkezeli a szerszám- és készülékelemeket; alkalmazza a hagyományos és korszerű technológiákat, azok gépi berendezéseit működteti; kész elemekből szerszámokat, készülékeket készít, szerel össze; elvégzi a szerszámok, készülékek karbantartását, javítását.