Közszolgálati technikus

Rendészet és közszolgálat ágazat 5 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul.

Kinek ajánljuk?

Ajánlott azon fiatalok számára, akik éreznek magukban elhivatottságot az államigazgatás, a közigazgatás, a közrend, a közbiztonság, a köz- és magánbiztonság területén az emberek mindennapi biztonságos életkörülményeinek biztosításához és fenntartásához. Elengedhetetlen, hogy legyen megfelelő számú szakember, aki a társadalom ilyen irányú igényeit magas színvonalon tudja biztosítani.

Mire lesz szükséged?

Kiemeli a lényeget, megérti és visszaadja az olvasottakat, felismeri az alapvető összefüggéseket, megérti a kapott információkat, kérdéseket tesz fel, válaszokat ad, megfogalmazza a véleményét, megérti mások kommunikációját, figyelembe veszi mások véleményét, kapcsolatot teremt, pontos, kontrollált munkát végez, betartja az alapvető viselkedési normákat, tudatosan alkalmazza a metakommunikációs eszközöket.

Mit csinál a közszolgálati technikus?

A Közszolgálati technikus a közszolgálat széles szakmai vertikumán belül részletesen megismerkedik a közigazgatási tevékenység-terület szabályaival, sajátosságaival, a rendészeti, a magánbiztonsági tevékenység, valamint a rendvédelmi életpálya sajátosságaival, a leendő választott hivatás fontosabb szakmai elemeivel. A képzési folyamat során a gyakorlati képzés keretében a Közigazgatási technikus megismerkedik kormányhivatalok tevékenység-rendszerének, a magánbiztonsági szolgáltató szervezetek, a büntetés-végrehajtás, a katasztrófa- védelem-tűzoltóság, valamint a rendőrség tevékenységének legfontosabb elemeivel.

Szakirányok

Közigazgatási ügyintéző szakmairány, Rendészeti technikus szakmairány.

Mire lesz jogosultságod?

tájékoztatást ad, adatszolgáltatást végez szóban és írásban; feladatkörébe tartozó közigazgatási ügyekben döntés-előkészítést és támogató feladatokat végez; ellátja a munkakörébe tartozó ügycsoporttal összefüggő feladatokat; önállóan végzi a hatáskörébe tartozó közigazgatási eljárási ügyeket; kezeli a felmerülő ügyfélkonfliktusokat; őrzést végez különböző védelmi szintű létesítményekben; ellátja a belső és a közterületi járőrszolgálatot, ellenőrzi a helyszínt a riasztásra kivonuló biztonsági szolgálat tagjaként; a megbízó írásbeli utasítása alapján információt gyűjt; ellenőrzi a közterületeket; szállítmánykísérési feladatokat végez, biztosítja a pénz-, értékszállítást a létesítmény területén; intézkedik rendkívüli eseményekkor, szükséghelyzetekben, közveszély-elhárításban; visszatartja a bűncselekményen, vagy szabálysértésen tetten ért személyt; alkalmazza a támadáselhárító eszközöket és a kényszerítő testi erőt a szakmai szabályok szerint; együttműködik a feladat-végrehajtásban érintett hatóságokkal, a rendvédelmi szervekkel, a biztosításban részt vevő biztonsági szolgálatokkal, szervezőkkel; lőfegyvert használ; alkalmazza a tevékenységére vonatkozó jogszabályokat és egyéb jogi normákat, valamint a speciális szakmai, továbbá etikai szabályokat. külső és belső kapcsolattartást és kapcsolat lezárását szolgáló iratokat, leveleket, egyéb dokumentumokat készít, szerkeszt, kezel, tárol; ellátja a feladatkörébe tartozó irodai készletgazdálkodási, adminisztrációs feladatokat, közigazgatási eljárás keretén belül jogkörében hivatalból vagy kérelemre hatósági eljárást, vagy hatósági ellenőrzést folytat le; ügyviteli munkafolyamatokat szervez és irányít, iratkezelési feladatokat és adminisztratív teendőket lát el; irodatechnikai, információs és kommunikációs eszközöket kezel és használ; ügyintézői és ügyfélszolgálati feladatokat lát el; feladatkörébe tartozó eljárást folytat le;