Könyvtár

„Könyvek révén, sokan lesznek tudóssá az iskolán kívül is,

könyvek nélkül pedig senki sem lesz tudós, még az iskolában sem…”

                                    /Comenius/

Iskolánk könyvtára mintegy 45 m-en, a főépület 3. emeletén található. A hét minden napján, heti 22 órás nyitva tartással várja az olvasókat. Gyűjteményében a könyvek mellett folyóiratok és AV dokumentumok is találhatók.

Állománya:

 • 13343 db dokumentum, ebből
 • könyv, brosúra               12664 db
 • AV dokumentumok       679 db
 • folyóirat                          19-féle

A könyvtárban számítógépes nyilvántartás működik 2001 óta a SZIRÉN9 Integrált Könyvtári Rendszer segítségével.

Könyvtárunk nemcsak az önálló ismeretszerzés és az elmélyült, csendes kutatómunka színhelye, hanem alkalmas könyvtárhasználati órák és egyéb könyvtárhasználatra épülő tanórák megtartására is. Különböző iskolai rendezvényeknek (szavalóversenyek, különböző fórumok, előadások, klubfoglalkozások, diákösszejövetelek, kiállítások) megrendezésére is itt kerül sor.

A könyvtár nyitva tartása:

 • Hétfő- Csütörtök 7.30 – 10.30 12.30 – 14.30
 • Péntek 7.30 – 9.30

A könyvtár házirendje

 1. A könyvtár az elmélyült, csendes kutatómunka műhelye, ez mindenkitől fegyelmezettséget, megfelelő magatartást követel.
 2. Mindenkinek kötelessége a könyvtár rendjének és tisztaságának megóvása.
 3. A könyvtárba élelmet behozni, szemetelni, a bútorzatot rongálni nem szabad!
 4. A könyvtárban a tanuló kizárólag a könyvtáros jelenlétében vagy oktatói felügyelettel tartózkodhat.
 5. Az iskolai könyvtár tagjai lehetnek az iskola tanulói, oktatói, adminisztratív és technikai dolgozói.
 6. A könyvtár nyitva tartása:
  hétfő-csütörtök: 7.30-10.30 12.30-14.30
  péntek: 7.30 – 9.30 
 7. A kölcsönzési idő maximum 3 hét, de még 1 hét hosszabbítási idő kérhető.
 8. A kölcsönözhető dokumentumok száma: maximum 3 db. Az iskola oktatói és dolgozói korlátlan számban kölcsönözhetnek.
 9. A tanulók a helyben használható KÉZIKÖNYVTÁR könyvei, a FOLYÓIRATOK és az AV dokumentumok kivételével bármely kiadványt kölcsönözhetik.
 10. Az állomány rendjének megőrzése érdekében a polcról leemelt könyvet a helyére kell visszatenni.
 11. Ha a könyvtár állományába tartozó könyv elveszik, az olvasó köteles egy azonos példányt beszerezni, vagy a kötet értékét megtéríteni.
 12. A könyvtár a folyamatos művelődést, ismeretszerzést, szórakozást biztosítja, alkalmas könyvtári órák, szakmai- és egyéb foglalkozások megtartására.

Kedves Olvasók!

A Könyvtárellátó Nonprofit Kft. által kiírt Könyvet a könyvtáraknak! állománygyarapítási pályázaton iskolai könyvtárunk 34 db új, szépirodalmi dokumentummal gazdagodott.

A következő kiadványok már kölcsönözhetők könyvtárunkban:

A huszonhatodik év

Állomás, éjszaka

Amerikai kulturális szótár

Arany és Petőfi levelezése

Arany János évében

Az emberi test

Az itáliai reneszánsz

Babits Mihály versei

Balladák (Arany János)

Barokk (Az építészet története)

Csoóri Sándor legszebb versei

Dsida Jenő versei

Giccs és művészet

Gótika (Az építészet története)

Gyöngyfüzér

Hogy mondjam el? Magyar költők szerelmes versei

Ida regénye (Gárdonyi Géza)

Ifjúkori barátnőm

József Attila versei

Kenguruk a körúton

Könyvtári reneszánsz

Legenda a jóságról

Magyar várak legendái

Messze van odáig!

Múzsák

Nagy László összes verse és versfordítása

Ne féljetek!

Német kulturális szótár

Összegyűjtött versek (Nemes Nagy Ágnes)

Pickwick történetek (Dickens)

Régimódi történet (Szabó Magda)

Reneszánsz (Az építészet története)

Sohase volt jó az a nagy sietség

Szerelemes Shakespeare