Hegesztő

Gépészet ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul.

Kinek ajánljuk?

Ajánlott minden fiatal számára, akit érdekel a kisebb-nagyobb acélszerkezetek, csőhálózatok, tartályok hegesztése, aki szeret alkotni, szerszámokat használni.

Mire lesz szükséged?

Kézügyesség, önállóság, felelősségtudat, csapatban való együttműködés, precizitás, problémamegoldó képesség.

Mit csinál a hegesztő?

A hegesztő különálló szerkezeti elemként készült gépalkatrészeket, szerkezeti elemeket egymáshoz rögzít, különféle hegesztési technikák, eljárások alkalmazásával. A hegesztés során a munkadarabokat hővel, nyomással vagy mindkettővel egyesíti oly módon, hogy a munka- darabok között nem oldható fémes vagy nem fémes kapcsolat jön létre. Pontos, önálló szabálykövető magatartással tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára és a technológiára vonatkozó dokumentumokat. Ismeri és biztonsággal használja a kézi és kisgépes fémalakító műveletekhez használatos gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, védőfelszereléseket.

Mire lesz jogosultságod?

műszaki rajzokat olvas és értelmezi a kapcsolódó utasításokat, szabályozásokat; előkészíti a munkadarabot, ellenőrzi a gépeken a tanúsítványok érvényességét; beüzemeli a munkavégzéshez szükséges gépeket; elvégzi a szükséges vágásokat, darabolásokat, hegesztést; önellenőrzést végez a munka megkezdése előtt, alatt és befejezése után, a varrathibákat javítja; betartja és betartatja a munkabiztonsági és környezetvédelmi előírásokat.